Tele-Maus Nonprofit Consulting (c) 2010 - 2018 * külföldről támogatott magánszemély - támogatja Soros György

*** Külföldről támogatott magánszemély - támogatja Soros György ***
*** Private person who supported from abroad - supported by Gyorgy Soros ***
(A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény kötelezésének megfelelő tájékoztatás)
(Act LXXVI of 2017 on the Transparency of Subsidized Organizations Compliance with the law)T e l e - M a u s   N o n p r o f i t   C o n s u l t i n g
f ü g g e t l e n   d í j m e n t e s   t a n á c s a d ó


M a u s   R ó b e r t   P é t e r

jogi asszisztens, technikusbeadványok készítése, ügyintézés, segítségnyújtás


info@tele-maus.hu
Válasszon:
 

Ez az oldal nem jött volna létre, ha nincs a Teracom.hu - köszönöm barátomnak és az Antal Gyula és Társai Bt.-nek.
[ 2018. június 13. ]